karaoke Tổ Quốc Gọi Tên Mình Trọng Tấn
Tien Tien Tam

Tien Tien Tam

704
251
200
Anh nay ra biển đảo chia sẽ với các đồng chí ngày đêm canh giữ Từng tấc đất,cho quê hương yên bình,anh không có gì ngoài tiếng ca,hay dở thật sự anh không biết,vì anh mới tự tập ca được 1 năm 7 tháng,bài nầy là lần đầu tiên anh nghe và ca hai lần 90,100 Đ là anh ngưng,lưu lại,nếu bài nầy các bạn đồng sỹ anh đem ra thi thì anh chỉ yêu cầu đừng cho quà gì ,còn các bạn muốn leo nhất ,nhì hay ba,anh không cần tuyệt đối anh không nhận kim cương,nếu anh nhận sẽ mất chính nghĩa ,anh ca vì đam mê,và chia sẽ với các bạn ngày đêm bám biển,bằng mồ hôi và xương máu

18.79 M

Bình luận (200)

Tống Thành Tâm

Trả lời - 11 tháng trước

Zhang Hong Xing

Trả lời - 11 tháng trước

Anh Đức

Trả lời - 11 tháng trước

Anh Đức

Trả lời - 11 tháng trước

Tien Tien Tam - 11 tháng trước

Anh Đức

Trả lời - 11 tháng trước

Xem thêm bình luận 5 trên 200 bình luận

Liên quan

    

Hạnh Phùng đã hát 1 năm trước

karaoke  Tổ Quốc Gọi Tên Mình   Trọng Tấn

karaoke Tổ Quốc Gọi Tên Mình ...


10
9
13
0

Connect đã hát 11 tháng trước

karaoke  Tổ Quốc Gọi Tên Mình   Trọng Tấn

karaoke Tổ Quốc Gọi Tên Mình ...


3
0
0

Dũng Việt đã hát 4 tháng trước

karaoke  Tổ Quốc Gọi Tên Mình   Trọng Tấn

karaoke Tổ Quốc Gọi Tên Mình ...


2
4
1

Hà Hùng đã hát 25 ngày trước

karaoke  Tổ Quốc Gọi Tên Mình   Trọng Tấn

karaoke Tổ Quốc Gọi Tên Mình ...


1
13
0